New Caledonia
Nouvelle-Calédonie
Flag of FLNKS.svg
Coats of arms of None.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
New Caledonia on the globe (small islands magnified) (Polynesia centered).svg
New Caledonia ke só-chhai.
sú-fú Nouméa

New Caledonia, fe̍t-chá ham cho Nouvelle-Calédonie (Fap-ngî: Nouvelle-Calédonie) , vi yî Nàm-fì Kûi-sien fu-khiûn, he Fap-koet chhai Thai-yòng-chû sî-nàm-phu ke yit-ke thi̍t-phe̍t si̍p-thí ( "Sui generis" Collectivity). Kâi thi-khî cháng-thí chú-yeu yù Nouvelle-Calédonie tó lâu Loyauté Khiùn-tó chû-sṳ̀n. Chok-vi Fap-koet ke Hói-ngoi Su̍k-thi chṳ̂ yit, chhù kôn-fông ngî-ngièn Fap-ngî yî-ngoi, thûng-yung Melanesia lâu Polynesia ngî-chúng .

Thi-lîPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

ngìn-khiéuPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Sa-fi vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Khô ho̍kPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá