Midi-Pyrénées

Midi-Pyrénées he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet sî-nàm-fông, pet lâu Pí-li-sṳ̀ chiap-yòng. Chúng mien-chit 45,348 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 2,865,000-ngìn (2009-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Ariège-sén, Aveyron-sén, Sông Garonne-sén, Gers-sén, Lot-sén, Sông Pyrénées-sén, Tarn-sén, Tarn-et-Garonne-sén. Khì sú-fú he Montauban.

Midi-Pyrénées .
Midi-Pyrénées Khì-chì
Midi-Pyrénées
Midi-Pyrénées.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Midi-Pyrénées siông-koân ke tóng-on.