Montauban

Montauban he Fap-koet nàm-phu sàng-sṳ, Midi-Pyrénées Thai-khî Tarn-et-Garonne-sén sén-fi. Chúng mien-chit 135.17 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 56,271-ngìn.

Montauban .
Montauban Vûn-chông
Montauban .
Hôtel d'Alies - Mairie de Montauban.jpg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯