Mauricie

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Mauricie Hàng-chṳn khî)

Mauricie vi-yî Québec-sén chûng-nàm-phu, Saint Maurice-hò lâu Saint Lawrence-hò kâu-kie chhú, Maurice Koet-kâ Kûng-yèn só-chhai thi, Québec-sén chho̍k-miàng lî-yù sṳn-thi. Mien-chit 35,855.22 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 258,928-ngìn (2006-ngièn). Hâ-hot kiú sâm-chak yen, sâm-chak thi-khî, ngi-chak thu̍k-li̍p-sṳ, sâm-chak Yin-thi-ôn Pó-liù-thi, chúng-kie yúng-yû 47-chak sàng-chṳ́n.

Mauricie.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Chú-yeu sàng-chṳ́n編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Mauricie siông-koân ke tóng-on.