Macedonia-ngî (македонски) he Slav Ngî-chhu̍k nàm ngî-kî tûng-phu ngî-ngièn chṳ̂-yit, he Macedonia Khiung-fò-koet ke Kôn-fông ngî-ngièn. Macedonia-ngî khi̍p Serbia-ngî chiap-khiun, cho-tet lâu Serbia-ngî sṳ́-yung-chá thûng-fa. Macedonia-ngî chhai Serbia, Albania, Bulgaria, Hî-lia̍p, Slovenia, Croatia, yî-khi̍p chhai Sî-Êu, Pet-Mî ke Macedonia-ngìn chṳ̂ chhi-kî-thi sṳ́-yung. Macedonia-ngî mû-ngî ke sṳ́-yung-chá thai-yok yû 2,000,000-ngìn.

Macedonia-ngî fông-ngièn fûn-phu.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Sṳ-mûPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Macedonia-ngî Wikipedia