Macedonia-ngî

Macedonia-ngî (македонски) he Slav Ngî-chhu̍k nàm ngî-kî tûng-phu ngî-ngièn chṳ̂-yit, he Macedonia Khiung-fò-koet ke Kôn-fông ngî-ngièn. Macedonia-ngî khi̍p Serbia-ngî chiap-khiun, cho-tet lâu Serbia-ngî sṳ́-yung-chá thûng-fa. Macedonia-ngî chhai Serbia, Albania, Bulgaria, Hî-lia̍p, Slovenia, Croatia, yî-khi̍p chhai Sî-Êu, Pet-Mî ke Macedonia-ngìn chṳ̂ chhi-kî-thi sṳ́-yung. Macedonia-ngî mû-ngî ke sṳ́-yung-chá thai-yok yû 2,000,000-ngìn.

Macedonia-ngî fông-ngièn fûn-phu.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Sṳ-mû編輯

Vùn-fap編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Macedonia-ngî Wikipedia