Khôi-khí chú sién-tân
Pet Macedonia Khiung-fò-koet
'
Flag of North Macedonia.svg Coat of arms of North Macedonia.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Денес над Македонија
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Europe-Macedonia.svg
sú-tû Skopje
Chui-thai sàng-sṳ Skopje
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Macedon-ngî
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Mâ-khì-tun-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .mk
koet-chi thien-fa khî-ho +389

Pet Macedonia he Êu-chû yit-ke koet-kâ.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá