Bulgaria Khiung-fò-koet
Република България
Flag of Bulgaria.svg
Coat of arms of Bulgaria.svg
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Thòn-kiet chhiu-he li̍t-liong
koet-kô: Chhîn-oi ke mû-chhîn
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
EU-Bulgaria.svg
Bulgaria ke só-chhai.
sú-tû Sofia
Chui-thai sàng-sṳ Sofia
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 112,912 km² sṳ-kie thi 104 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Bulgaria-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 7,679,290 ngìn , sṳ-kie thi 93 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 70 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 124 miàng
mìn-chhu̍k Bulgaria-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .bg
koet-chi thien-fa khî-ho +359

Bulgaria he Êu-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá