Madagascar Khiung-fò-koet
Repoblikan'i Madagasikara
République de Madagascar
Flag of Madagascar.svg
Seal of Madagascar.svg
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Tsú-siên ke thú-thi, Tshṳ-yù, Tsin-phu
koet-kô: Ry Tanindraza nay malala ô
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Location Madagascar AU Africa.svg
Madagascar ke só-chhai.
sú-tû Antananarivo
Chui-thai sàng-sṳ Antananarivo
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 587,040 km² sṳ-kie thi 45 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Fap-vùn, Madagascar-vùn
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 19,235,000 ngìn , sṳ-kie thi 55 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 32.77 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 143 miàng
mìn-chhu̍k Madagascar-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Pan Chúng-thúng-chṳ
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .mg
koet-chi thien-fa khî-ho +261

Madagascar he Fî-chû tûng hói-ngan ke Yin-thu-yòng koet-kâ, he Fî-chû thi-yit, sṳ-kie thi-si thai tó-koet. Mâ-tha̍t-kâ-sṳ̂-kâ 1960-ngièn liuk-ngie̍t ngi-sṳ̍p-liuk ngit tshiùng Fap-koet thúng-tshṳ-ha thu̍k-li̍p kien-koet.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá