Antananarivo he Madagascar ke sú-tû.

Antananarivo