Lorraine he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet pet-fông, tûng lâu Alsace chiap-yòng. Chúng mien-chit 23,547 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 2,356,600-ngìn (2012-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle lâu Vosges. Khì sú-fú he Metz.

Lorraine .
Lorraine Vûn-chông.
Cathedrale metz 2003.jpg
Nancy Porte Here BW 2015-07-18 13-45-28.jpg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Lorraine siông-koân ke tóng-on.