Lorraine he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet pet-fông, tûng lâu Alsace chiap-yòng. Chúng mien-chit 23,547 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 2,356,600-ngìn (2012-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle lâu Vosges. Khì sú-fú he Metz.

Lorraine .
Lorraine Vûn-chông.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ

phiên-siá

Kâu-thûng

phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap

phiên-siá
 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Lorraine siông-koân ke tóng-on.