Lorraine he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet pet-fông, tûng lâu Alsace chiap-yòng. Chúng mien-chit 23,547 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 2,356,600-ngìn (2012-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle lâu Vosges. Khì sú-fú he Metz.

Lorraine .
Lorraine Vûn-chông.
Cathedrale metz 2003.jpg
Nancy Porte Here BW 2015-07-18 13-45-28.jpg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Lorraine siông-koân ke tóng-on.