Metz (Koet-chi Yîm-phiêu: [ˈmɛs]), Fap-koet Lorraine thi-khî Sú-fú, vi-yî Lorraine Thai-khî Moselle-sén. Metz he Lorraine thi-khî ke kîn-chi chûng- sîm, chôn-mùn chhiùng sṳ sin-sit kî-su̍t lâu khì-chhâ hàng-ngia̍p. Metz he Lorraine Thai-ho̍k chhai chhòi-liau liâng-vet ke yin-yung ngièn-kiu, thi̍t-phe̍t he yá-kîm lâu kîm-siông fat-chán ke chûng-sîm. Metz ke Li̍t-sṳ́ chhòn-thúng he chhai kòng-thiet hàng-ngia̍p.

Metz .
Metz.
Metz .
Palais episcopal Metz.jpg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Metz siông-koân ke tóng-on.