Justin Trudeau

Justin Pierre James Trudeau (1971-ngièn 12-ngie̍t 25-ngit - ), Kâ-nâ-thai chṳn-chhṳ ngìn-vu̍t, hien-ngim Kâ-nâ-thai Chúng-lî, Kâ-nâ-thai Chhṳ-yù-tóng Tóng-khûi khi̍p Kâ-nâ-thai Koet-fi Hâ-ngi-yen Papineau sién-khî ngi-yèn, pin chên-ngim kâi tóng ke chhiâng-ngièn, chôn sông kau-yuk khi̍p thí-yuk sṳ-vu-phìn ngi-yèn. Kì he chhièn Kâ-nâ-thai Chúng-lî Pierre Trudeau ke chhòng-chṳ́. Kì he Kâ-nâ-thai li̍t-sṳ́ sông thi-ngi ngièn-khiâng ke chúng-lî.

Justin Trudeau.

Chó ngièn khi̍p ke-ngìn sâng-fa̍t編輯

Chṳn-chhṳ sâng-ngài編輯

Kâ-thìn編輯

Yi̍t-sṳ編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Tui-ngoi lièn-kiet編輯