Greenland

Greenland
Kalaallit Nunaat
Grønland
Flag of Greenland.svg
Coat of arms Greenland.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Greenland (orthographic projection).svg
Greenland ke só-chhai.
sú-fú Nuuk

Greenland (Greenland-ngî: Kalaallit Nunaat) mien-chit 2,166,086 phìn-fông kûng-lî, thai-yok 81%tû pûn pên-siet fu̍k-koi . "Greenland" ke yi-sṳ̂ vì "liu̍k-set thú-thi", he Tân-ma̍k ke hói-ngoi chhṳ-chhṳ liâng-thi.

Thi-lî編輯

Li̍t-sṳ́編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

ngìn-khiéu編輯

Kîn-chi編輯

Sa-fi vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Khô ho̍k編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯