Hyderabad (Yin-thu)

Hyderabad (Telugu-ngî: హైదరాబాదు, Urdu-ngî: حیدر آباد) he Yin-thu chûng-phu yit-ke thai sàng-sṳ, Andhra PradeshTelangana ke sú-fú. Yî khì fu ngièu ke li̍t-sṳ́ fò kien-chuk, chhîn chṳ̂n kau sṳ̀, meu yî yì chho̍k-miàng. Kì yúng-yû fûng-fu ke ngi-su̍t, sú kûng ngi fò vú tiò ke vùn-fa vì-chhòn.

Hyderabad.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯