Hyderabad (Telugu-ngî: హైదరాబాదు, Urdu-ngî: حیدر آباد) he Yin-thu chûng-phu yit-ke thai sàng-sṳ, Andhra PradeshTelangana ke sú-fú. Yî khì fu ngièu ke li̍t-sṳ́ fò kien-chuk, chhîn chṳ̂n kau sṳ̀, meu yî yì chho̍k-miàng. Kì yúng-yû fûng-fu ke ngi-su̍t, sú kûng ngi fò vú tiò ke vùn-fa vì-chhòn.

Hyderabad.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kín-tiám phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Hàng-chṳn phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá