Hyderabad (Telugu-ngî: హైదరాబాదు, Urdu-ngî: حیدر آباد) he Yin-thu chûng-phu yit-ke thai sàng-sṳ, Andhra PradeshTelangana ke sú-fú. Yî khì fu ngièu ke li̍t-sṳ́ fò kien-chuk, chhîn chṳ̂n kau sṳ̀, meu yî yì chho̍k-miàng. Kì yúng-yû fûng-fu ke ngi-su̍t, sú kûng ngi fò vú tiò ke vùn-fa vì-chhòn.

Hyderabad.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá