Telangana

Telangana (Telugu-ngî: తెలంగాణ), Yin-thu ke yit-ke pâng, vi-yî Yin-thu nàm-phu, yî 2014-ngièn 6-ngie̍t 2-ngit chhṳ Andhra Pradesh sak tsì. Chúng mien-chit 114,840 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn chúng ngìn-khiéu 35,286,757. Telangana Sú-fú vi-yî Hyderabad-sṳ.

Telangana.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯