Hâ Normandy

Hâ Normandy (Fap-ngî: Basse-Normandie; Yîn-ngî: Lower Normandy) he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet pet-fông, tûng lâu Alsace chiap-yòng. Chúng mien-chit 17,589 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 1,453,000-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Calvados, Manche lâu Orne. Khì sú-fú he Caen.

Hâ Normandy .
Hâ Normandy.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯


Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Hâ Normandy siông-koân ke tóng-on.