Hâ Normandy (Fap-ngî: Basse-Normandie; Yîn-ngî: Lower Normandy) he Fap-koet ke yit-chak Thai-khî, vi-yî Fap-koet pet-fông, tûng lâu Alsace chiap-yòng. Chúng mien-chit 17,589 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 1,453,000-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Hâ-hot Calvados, Manche lâu Orne. Khì sú-fú he Caen.

Hâ Normandy .
Hâ Normandy.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá


Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Hâ Normandy siông-koân ke tóng-on.