Galicia-ngî

Galego

Koet-kâ: Sî-pân-ngà
Thi-khî: Galicia
Sṳ́-yung ngìn-su: 4,000,000
Fûn-lui: Yin-Êu Ngî-ne
Yi-thai-li Ngî-chhu̍k
Roman Ngî-chhu̍k
Yi-thai-li Sî Roman Ngî-chhu̍k
Galicia-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 gl
ISO 639-2 glg
ISO 639-3 glg

Galicia-ngî (Galego) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne Roman Ngî-chhu̍k, he Sî-pân-ngà kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂-yit. Mû-ngî ngìn-khiéu chú-yeu fûn-phu yî Sî-pân-ngà sî-pet-phu ke Galicia lâu Phù-thò-ngà, khiung yok 3,200,000 sṳ́-yung-chá.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

 

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Sṳ-mû phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Galicia-ngî Wikipedia