Yin-Êu Ngî-ne (印歐語系, Indo-European languages) he sṳ-kie sông fûn-phu chui kóng-fàm ke ngî-ne chṳ̂-yit. Êu-chû, Mî-chû, Nàm-Â lâu Thai-yòng-chû ke thai-phu-fun koet-kâ tû chhái-yung Yin-Êu Ngî-ne ke ngî-ngièn chok-vì mû-ngî fe̍t-chá Kôn-fông ngî-ngièn. Â-chû Yin-Êu Ngî-ne pâu-koat yok 443 chúng (SIL thúng-kie) ngî-ngièn lâu fông-ngièn, sṳ́-yung ngìn-su thai-yok yû ngi-sṳ̍p-yì.

Yin-Êu Ngî-ne.