Khôi-khí chú sién-tân

Fap-koet liâng Guiana (Fap-ngî: Guyane française) he Fap-koet chhai Nàm Mî-chû ke yit chak hói-ngoi liâng-thi.