Fap-koet Thai-ho̍k Lie̍t-péu

Fap-koet khiung yû 3500-só kûng-li̍p fe̍t sṳ̂-li̍p ke Kô-tén kau-yuk yen-káu: khì-chûng yû pâu-koat 83-só Tsùng-ha̍p Thai-ho̍k, 224 só Kûng-chhàng-sṳ̂ ho̍k-yen, 220-só kûng-sông kón-lî ho̍k-yen, 120-só ngi-su̍t yen-káu, 20-só kien-chuk ho̍k-yen khi̍p 3000-só khì-thâ lui yen-káu

Thai-ho̍k Lie̍t-péu

phiên-siá
Thai-ho̍k Fap-ngî Miàng-chhṳ̂n Ho̍k-yen Mióng-chhàm
Aix-Marseille Thai-ho̍k Aix-Marseille Université Aix-Marseille http://www.univ-amu.fr/
Avignon Thai-ho̍k Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse Aix-Marseille http://www.univ-avignon.fr/
Picardie Jules Verne Thai-ho̍k Université de Picardie Jules-Verne Amiens http://www.u-picardie.fr/
Franche-Comté Thai-ho̍k Université de Franche-Comté Besançon http://www.univ-fcomte.fr/
Bordeaux Thai-ho̍k Université de Bordeaux Bordeaux http://www.u-bordeaux.fr/
Pau lâu Pays de l'Adour Thai-ho̍k Université de Pau et des Pays de l'Adour Bordeaux http://www.univ-pau.fr/
Bordeaux Montaigne Thai-ho̍k Université Bordeaux-Montaigne Bordeaux http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/
Caen Lower Normandy Thai-ho̍k Université de Caen Basse-Normandie Caen http://www.unicaen.fr/
Blaise Pascal Thai-ho̍k Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand https://web.archive.org/web/19970519232512/http://www.univ-bpclermont.fr/
Auvergne Thai-ho̍k Université d'Auvergne Clermont-Ferrand https://web.archive.org/web/20071011025114/http://www.u-clermont1.fr/
Corsica Pasquale Paoli Thai-ho̍k Université de Corse Pasquale Paoli Corse http://www.univ-corse.fr/
Pâ-lì 12 Val de Marne Thai-ho̍k Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne Créteil http://www.u-pec.fr/
Pâ-lì 13 Thai-ho̍k Université Paris 13 - Paris Nord Créteil http://www.univ-paris13.fr/
Pâ-lì 8 Thai-ho̍k Université Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis Créteil http://www.univ-paris8.fr/
Marne-la-Vallée Thai-ho̍k Université Paris-Est Marne-la-Vallée Créteil http://www.u-pem.fr/
Burgundy Thai-ho̍k Université de Bourgogne Dijon http://www.u-bourgogne.fr/
Pierre Mendès-France Thai-ho̍k Université Pierre Mendès France Grenoble https://web.archive.org/web/20160628212347/http://www.upmf-grenoble.fr/
Savoy Thai-ho̍k Université de Savoie Grenoble http://www.univ-savoie.fr/
Joseph Fourier Thai-ho̍k Université Joseph Fourier Grenoble https://web.archive.org/web/20060622200040/http://w3houches.ujf-grenoble.fr/
Stendhal Thai-ho̍k Université Stendhal Grenoble http://www.u-grenoble3.fr/
French West Indies lâu Guiana Thai-ho̍k Université des Antilles et de la Guyane Guadeloupe http://www.univ-ag.fr/
French Guiana Thai-ho̍k Université de Guyane Guyane http://www.univ-guyane.fr/
La Réunion Thai-ho̍k Université de La Réunion La Réunion http://www.univ-reunion.fr/
Lille Khô-kî Thai-ho̍k Université Lille 1 - Sciences technologies Lille http://www.univ-lille1.fr/
Littoral Opal Coast Thai-ho̍k Université du Littoral Côte d'Opale Lille http://www.univ-littoral.fr/
Artois Thai-ho̍k Université d'Artois Lille http://www.univ-artois.fr/
Valenciennes lâu Hainaut-Cambresis Thai-ho̍k Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis Lille http://www.univ-valenciennes.fr/
Lille 2 University Ví-sâng-fap Thai-ho̍k Université Lille 2 - Droit et Santé Lille https://web.archive.org/web/20110225060810/http://www.univ-lille2.fr/
Charles de Gaulle Lille III Thai-ho̍k Université Lille 3 - Charles-de-Gaulle Lille http://www.univ-lille3.fr/
Limoges Thai-ho̍k Université de Limoges Limoges http://www.unilim.fr/
Jean Moulin Lyon 3 Thai-ho̍k Université Jean Moulin - Lyon 3 Lyon http://www.univ-lyon3.fr/
Lumière Lyon 2 Thai-ho̍k Université Lumière - Lyon 2 Lyon http://www.univ-lyon2.fr/
Jean Monnet Thai-ho̍k Université Jean Monnet Lyon http://portail.univ-st-etienne.fr/
Claude Bernard Lyon 1 Thai-ho̍k Université Claude Bernard - Lyon 1 Lyon http://www.univ-lyon1.fr/
Nîmes Thai-ho̍k Université de Nîmes Montpellier http://www.unimes.fr/
Perpignan Thai-ho̍k Université de Perpignan - Via Domitia Montpellier http://www.univ-perp.fr/
Montpellier Thai-ho̍k Université de Montpellier Montpellier http://www.umontpellier.fr/
Paul Valéry, Montpellier III Thai-ho̍k Université Montpellier 3 - Paul-Valéry Montpellier http://www.univ-montp3.fr/
Angers Thai-ho̍k Université d'Angers Nantes http://www.univ-angers.fr/
Nantes Thai-ho̍k Université de Nantes Nantes http://www.univ-nantes.fr/
University of Maine (France) Université du Maine Nantes http://www.univ-lemans.fr/
University of the South, Toulon-Var Université du Sud Toulon - Var Nice http://www.univ-tln.fr/
Nice Sophia Antipolis Thai-ho̍k Université Nice - Sophia-Antipolis Nice https://web.archive.org/web/20120415104203/http://unice.fr/
New Caledonia Thai-ho̍k Université de la Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie https://web.archive.org/web/20071012034508/http://www.univ-nc.nc/
Orléans Thai-ho̍k Université d'Orléans Orléans-Tours http://www.univ-orleans.fr/
François Rabelais Thai-ho̍k Université François-Rabelais Orléans-Tours http://www.univ-tours.fr/
Panthéon-Assas Thai-ho̍k Université Panthéon-Assas Paris http://www.u-paris2.fr/
Pâ-lì Diderot Thai-ho̍k Université Paris Diderot Paris http://www.univ-paris-diderot.fr/
Pâ-lì III: Sorbonne Nouvelle Thai-ho̍k Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 Paris http://www.univ-paris3.fr/
Pâ-lì Descartes Thai-ho̍k Université Paris Descartes Paris http://www.univ-paris5.fr/
Pantheon-Sorbonne Thai-ho̍k Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Paris http://www.univ-paris1.fr/
Pierre lâu Marie Curie Thai-ho̍k Université Pierre et Marie Curie Paris http://www.upmc.fr/
Pâ-lì-Sorbonne Thai-ho̍k Université Paris-Sorbonne Paris https://web.archive.org/web/20110228221755/http://www.paris-sorbonne.fr/
La Rochelle Thai-ho̍k Université de La Rochelle Poitiers http://www.univ-larochelle.fr/
Poitiers Thai-ho̍k Université de Poitiers Poitiers http://www.univ-poitiers.fr/
French Polynesia Thai-ho̍k Université de la Polynésie Française Polynésie Française http://www.upf.pf/
Reims Champagne-Ardenne Thai-ho̍k Université de Reims Champagne-Ardenne Reims http://www.univ-reims.fr/
Rennes 1 Thai-ho̍k Université de Rennes 1 Rennes http://www.univ-rennes1.fr/
University of Western Brittany Université de Bretagne Occidentale Rennes http://www.univ-brest.fr/
Southern Brittany Thai-ho̍k Université de Bretagne-Sud Rennes http://www.univ-ubs.fr/
Rennes 2 Thai-ho̍k - Upper Brittany Université Rennes 2 Rennes http://www.univ-rennes2.fr/
Le Havre Thai-ho̍k Université du Havre Rouen http://www.univ-lehavre.fr/
Rouen Thai-ho̍k Université de Rouen Rouen http://www.univ-rouen.fr/
Upper Alsace Thai-ho̍k Université de Haute-Alsace Strasbourg http://www.uha.fr/
Strasbourg Thai-ho̍k Université de Strasbourg Strasbourg http://www.unistra.fr/
Paul Sabatier University Université de Toulouse 3 - Paul Sabatier Toulouse http://www.univ-tlse3.fr/
Toulouse II - Le Mirail Thai-ho̍k Université Toulouse - Jean Jaurès Toulouse http://www.univ-tlse2.fr/
Toulouse 1 Capitole Thai-ho̍k Université Toulouse 1 - Capitole Toulouse http://www.ut-capitole.fr/
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Thai-ho̍k Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Versailles http://www.uvsq.fr/
Pâ-lì -Sud Thai-ho̍k Université Paris-Sud Versailles http://www.u-psud.fr/
Pâ-lì West Nanterre La Défense Thai-ho̍k Université Paris Ouest Nanterre La Défense Versailles http://www.u-paris10.fr/
Cergy-Pontoise Thai-ho̍k Université de Cergy-Pontoise Versailles http://www.u-cergy.fr/
Évry Val d'Essonne Thai-ho̍k Université d'Évry-Val d'Essonne Versailles http://www.univ-evry.fr/