Burgundy Thai-ho̍k

Burgundy Thai-ho̍k (Fap-ngî: Université de Bourgogne), he yit-só vi-yî Fap-koet Burgundy Thai-khî Côte-d'Or-sén Sú-fú Dijon ke Kûng-li̍p Thai-ho̍k, 1722-ngièn sṳ̀n-li̍p.

Burgundy Thai-ho̍k.

Káu-sṳ́編輯

Káu-yèn編輯

Hàng-chṳn lâu ka kèu編輯

Ho̍k-su̍t編輯

Kau-ho̍k編輯

Thù-sû-kón編輯

Phài-miàng sâng yî編輯

Káu yèn sâng-fa̍t編輯

Thí-yuk編輯

Chho̍k-miàng ngìn-vu̍t編輯

Káu-yû編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Burgundy Thai-ho̍k siông-koân ke tóng-on.