Curaçao Koet
Land Curaçao
Pais Kòrsou
Flag of Curaçao.svg
Coat of arms of Curaçao.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Curacao in its region.svg
Curaçao ke só-chhai.
sú-fú Willemstad

Curaçao he yit-chho vi yî Caribe-hói nàm-phu, kho-khiûn Venezuela hói-ngan ke tó-yí. Kâi tó ngièn vì Hò-làn liâng Antilles ke yit phu-fûn, 2010-ngièn 10-ngie̍t 10-ngit heu kói-chṳ vì Hò-làn Vòng-koet ke chhṳ-chhṳ-koet.

Thi-lî編輯

 
Handelskade in Willemstad, Curaçao

Li̍t-sṳ́編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

ngìn-khiéu編輯

Kîn-chi編輯

Sa-fi vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Khô ho̍k編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯