Khôi-khí chú sién-tân
Chióng Kie-sa̍k
Jiang Jieshi2.jpg
Chhut-se-ngit1887-ngièn 10-ngie̍t 31-ngit Edit this on Wikidata
Chhut-se-thi溪口鎮 Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-ngit1975-ngièn 4-ngie̍t 5-ngit Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-thiThòi-pet-sṳ Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n ngièn-yîn肝癌 Edit this on Wikidata
Koet-sitChûng-fà Mìn-koet Edit this on Wikidata
voi kóngHon-ngî Edit this on Wikidata
chûng-kauKî-tuk-kau, Sùn-tho-chûng Edit this on Wikidata
Mû-káu保定陸軍軍官學校 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p政治人物, Kiûn-ngìn Edit this on Wikidata
Chṳn-tóngChûng-koet Koet-mìn-tóng Edit this on Wikidata

Chiông Chûng-chṳn (蔣中正, 1887-ngièn 10-ngie̍t 31-ngit – 1975-ngièn 4-ngie̍t 5-ngit), sṳ Kie-sa̍k (介石), Chûng-fà Mìn-koet tsṳn-tshṳ-kâ, kiûn-sṳ-kâ, tshut-sâng yî Tshîn-tsêu Tsap-kông-sén Fung-fa-yen (kîm-ngit Nèn-pô-sṳ Fung-fa-sṳ ). Li̍t-ngim Kiûn-káu Káu-tshòng, Koet-mìn Kiet-min Kiûn-tsúng Sṳ̂-lin, Hàng-tsṳn-yen Yen-tshòng, Kiet-min Tsṳn-fú Kiûn-sṳ Ve-yèn-fi Ve-yèn-tshòng, Chûng-koet Koet-mìn-tóng Tsúng-tshài, Sâm-mìn Tsú-ngi Tshiâng-ngièn-thòn Thòn-tshòng, Thi-ngi tshṳ sṳ-kie thai-tsan Thùng-mèn-koet Chûng-koet tsan-khî tsui-kô thi-vi, Chûng-fà Mìn-koet tsúng-thúng tén-tén tsṳt-vu. Chióng Kie-sa̍k he vì-thu̍k thùng-sṳ̀ thúng-tshṳ ko Chûng-koet Thai-liu̍k lâu Thòi-vân ke khiun-thoi Chûng-koet liâng-thô-ngìn.

Muk-liu̍k

Sên-phìnPhiên-siá

Thúng-yit Chûng-koetPhiên-siá

Khong-ngit tsan-tsênPhiên-siá

Thui-sú Thòi-vânPhiên-siá

Fûn-yînPhiên-siá

Phìn-kaPhiên-siá

Tsṳn-mienPhiên-siá

Fu-mienPhiên-siá

khì-thâPhiên-siá

Tshâm-siòngPhiên-siá

Tshâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Chiang Kai-shek siông-koân ke tóng-on.

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá