Chióng Kie-sa̍k

Chiông Chûng-chṳn (蔣中正, 1887-ngièn 10-ngie̍t 31-ngit – 1975-ngièn 4-ngie̍t 5-ngit), sṳ Kie-sa̍k (介石), Chûng-fà Mìn-koet tsṳn-tshṳ-kâ, kiûn-sṳ-kâ, tshut-sâng yî Tshîn-tsêu Tsap-kông-sén Fung-fa-yen (kîm-ngit Nèn-pô-sṳ Fung-fa-sṳ ). Li̍t-ngim Kiûn-káu Káu-tshòng, Koet-mìn Kiet-min Kiûn-tsúng Sṳ̂-lin, Hàng-tsṳn-yen Yen-tshòng, Kiet-min Tsṳn-fú Kiûn-sṳ Ve-yèn-fi Ve-yèn-tshòng, Chûng-koet Koet-mìn-tóng Tsúng-tshài, Sâm-mìn Tsú-ngi Tshiâng-ngièn-thòn Thòn-tshòng, Thi-ngi tshṳ sṳ-kie thai-tsan Thùng-mèn-koet Chûng-koet tsan-khî tsui-kô thi-vi, Chûng-fà Mìn-koet tsúng-thúng tén-tén tsṳt-vu. Chióng Kie-sa̍k he vì-thu̍k thùng-sṳ̀ thúng-tshṳ ko Chûng-koet Thai-liu̍k lâu Thòi-vân ke khiun-thoi Chûng-koet liâng-thô-ngìn.

Chióng Kie-sa̍k
Jiang Jieshi2.jpg
Mû-ngî-miàng 蔣中正、蒋介石、蔣志清、蔣周泰
Chhut-se-ngit 1887-ngièn 10-ngie̍t 31-ngit Edit this on Wikidata
Chhut-se-thi 溪口鎮 Edit this on Wikidata
Pún-miàng 瑞元
Ko-sṳ̂n-ngit 1975-ngièn 4-ngie̍t 5-ngit Edit this on Wikidata (87-se)
Ko-sṳ̂n-thi Thòi-pet-sṳ Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n ngièn-yîn 肝癌 Edit this on Wikidata
Koet-sit Chûng-fà Mìn-koet, Chûng-fà Mìn-koet, Chhîn-chhèu Edit this on Wikidata
Mû-ngî Ǹg-ngî Edit this on Wikidata
voi kóng Hon-ngî, Ǹg-ngî Edit this on Wikidata
chûng-kau Kî-tuk-kau, Sùn-tho-chûng Edit this on Wikidata
Mû-káu 保定陸軍軍官學校 Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 政治人物, Kiûn-ngìn Edit this on Wikidata
Chṳn-tóng Chûng-koet Koet-mìn Tóng Edit this on Wikidata

Sên-phìn編輯

Thúng-yit Chûng-koet編輯

Khong-ngit tsan-tsên編輯

Thui-sú Thòi-vân編輯

Fûn-yîn編輯

Phìn-ka編輯

Tsṳn-mien編輯

Fu-mien編輯

khì-thâ編輯

Tshâm-siòng編輯

Tshâm-kháu vùn-hien編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Chiang Kai-shek siông-koân ke tóng-on.

Ngoi-phu lièn-kiet編輯