Khôi-khí chú sién-tân
Okayama-yen

Okayama-yen (Ngit-pún-ngî: 岡山県 (Kông-sân-yen)/ おかやまけん?) he Ngi̍t-pún Chūgoku Thi-fông chui sî-phu ke yit-ke yen, lâu tó-song khì-thâ ńg-yen tsiap-yòng fe̍t kak-nui hói-vân tsa-mong, mien-tsit 7,112.32 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,957,056-ngìn.