Khôi-khí chú sién-tân
Shimane-yen

Shimane-yen (Ngit-pún-ngî: 島根県 (Tó-kîn-yen)/ しまねけん?) he Ngi̍t-pún Chūgoku Thi-fông chui sî-phu ke yit-ke yen, lâu tó-song khì-thâ ńg-yen tsiap-yòng fe̍t kak-nui hói-vân tsa-mong, mien-tsit 6707.29 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 761,5-ngìn.