Cádiz he Sî-pân-ngà sî-nàm-phu ke yit-chho pin-hói sàng-sṳ, su̍k-yî Ôn-tha̍t-lû-sî-â Cádiz-sén, he Cádiz-sén ke Sén-fi. Kí 2004-ngièn ke thúng-kie Cádiz khiung-yû 133,242 miàng kî-mìn, pâu-koat khì kau-khî ke kî-mìn sú-chet vì 629,054 ngìn. Sàng-sṳ mien-chit 12.30 phìn-fông kûng-lî, vi yî yit-ke chhûn-ngi̍p Cádiz-vân ke Pan-tó sông. Cádiz ke thi-lî vi-chì he pet-vúi 36°30', sî-kîn 6°20'.

Cádiz.
Bandera de Cádiz.svg

Thi-lîPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

ngìn-khiéuPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Sa-fi vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Khô ho̍kPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá