Bill Clinton

William Jefferson Clinton (1946-ngièn 8-ngie̍t 19-ngit  –  ), nit chhṳ̂n Bill Clinton, Mî-koet Li̍t-sṳ̂, Chṳn-chhṳ-kâ, Mìn-chú-tóng sṳ̀n-yèn, chên chhòng-khì tâm-ngim Arkansas Chû-chhòng (1979-ngièn -1981-ngièn, 1983-ngièn -1992-ngièn) fò thi 42 ngim Mî-koet Chúng-thúng (1993-ngièn -2001-ngièn). Clinton he Mî-koet Li̍t-sṳ́ sông kiùn-chhṳ yî Theodore Roosevelt lâu John F. Kennedy ke thi-sâm ngièn-khiâng tông-sién ke chúng-thúng, ya-he sú-vi chhut-sâng yî Ngi-chan heu yîn-yì-chhèu chûng ke chúng-thúng [1].

Bill Clinton
Bill Clinton.jpg
Thi 42 ngim Mî-koet chúng-thúng
Ngim-khì
1993-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit – 2001-ngièn 1-ngie̍t 20-ngit
Fu chúng-thúng Al Gore
Chhièn-ngim George H. W. Bush
Ki-ngim George W. Bush
ke-ngìn chṳ̂-sín
Chhut-se (1946-08-19) 1946-ngièn 8-ngie̍t 19-ngit (75-se)
 Mî-koet Arkansas Hope
Chṳn-tóng Mìn-chú-tóng
Chhiâm-miàng

Chó-khì kîn-li̍t編輯

Chhû sia̍p chṳn-chhṳ編輯

Chúng-thúng chṳ̂ lu編輯

Chúng-thúng ngim-khì編輯

Koet-nui chṳn-chhet編輯

Kîn-chi編輯

Nèn-ngièn chan-lio̍k編輯

Kau-yuk編輯

Yì-mìn chṳn-chhet編輯

chûng-kau sṳ-vu編輯

yî-liàu kói-kiet編輯

Tui ngoi chṳn-chhet編輯

Ke-ngìn sin-ngióng編輯

Kûng-chung hìn-siong編輯

Kâ-chhu̍k lâu kâ-thìn編輯

Chho̍k-chok編輯

Chhùng-yeu yên-kóng編輯

Siông-kôan thiàu-muk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯