George H. W. Bush

George H. W. Bush (1924-ngièn 6-ngie̍t 12-ngit – 2018-ngièn 11-ngie̍t 30-ngit) he Mî-koet thi 41 ngim chúng-thúng.

George H. W. Bush, President of the United States, 1989 official portrait.jpg

Chó-khì kîn-li̍t編輯

Chhû sia̍p chṳn-chhṳ編輯

Chúng-thúng chṳ̂ lu編輯

Chúng-thúng ngim-khì編輯

Koet-nui chṳn-chhet編輯

Kîn-chi編輯

Nèn-ngièn chan-lio̍k編輯

Kau-yuk編輯

Yì-mìn chṳn-chhet編輯

chûng-kau sṳ-vu編輯

yî-liàu kói-kiet編輯

Tui ngoi chṳn-chhet編輯

Ke-ngìn sin-ngióng編輯

Kûng-chung hìn-siong編輯

Kâ-chhu̍k lâu kâ-thìn編輯

Chho̍k-chok編輯

Chhùng-yeu yên-kóng編輯

Siông-kôan thiàu-muk編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯