Mî-koet Chúng-thúng

Mî-li-kiên Ha̍p-chung-koet Chúng-thúng (Yîn-ngî: President of the United States, suk-siáPOTUS; chûng-vùn kién-chhṳ̂n Mî-koet Chúng-thúng ) he Mî-koet ke Koet-kâ Ngièn-sú, Chṳn-fú Sú-nó lâu Sâm-kiûn Thúng-soi, kîn-kí 1787-ngièn thûng-ko ke Mî-koet Hièn-fap yì sat-li̍p, hàng sṳ́ Hièn-fap fù yi ke hàng-chṳn-khièn, sú ngim Chúng-thúng George Washington yî 1789-ngièn 4-ngie̍t 30-ngit chhiu chṳt, chṳ̂-heu chṳ 1933 ke li̍t ngim Chúng-thúng kiûn vì 3-ngie̍t 4-ngit chhiu chṳt, yì khì heu chet yî 1-ngie̍t 20-ngit chhiu chṳt. Mî kài ngim khì 4-ngièn, lièn sién lièn-ngim put tet tô yî 2 chhṳ, ya put-nèn tâm-ngim Chúng-thúng fe̍t chṳp hàng Chúng-thúng chṳt chit chhêu-ko 2-ngièn heu chai pûn sién-vì Chúng-thúng tô yî 1 chhṳ.

Seal of the President of the United States.svg
Flag of the President of the United States.svg

Sién-kí fông-sṳt編輯

Chúng-thúng Fui-chông編輯

Chúng-thúng Hiû-ká編輯

Chṳt khièn編輯

Li̍p-fap編輯

Sṳ̂-fap編輯

ngoi-kâu編輯

Li̍t-ngim Chúng-thúng編輯

Sṳ̂n-fun poi-kín編輯

Thai-ngì編輯

Siông-kôan thiàu-muk lâu lie̍t-péu編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯

Chhâm-kien編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯