Armenia-ngìn (Armenia-ngî: Հայեր) he yit-ke fat-ngièn yî Kô-kâ-sok lâu Anatolia tûng-phu ke mìn-chhu̍k lâu chhu̍k-khiùn, chúng ngìn-khiéu 8,000,000 - 12,000,000 ngìn, fûn-pu chhai Â-mî-nì-â, Ngò-lò-sṳ̂, Thú-ngí-khì, Khiâu-chhṳ-â, Mî-koet, Yî-lóng, Fap-koet, Lì-pâ-nun, Si-li-â, Chûng-koet.

Armenia-ngìn.

Vùn-faPhiên-siá

Yîm-ngo̍kPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá