Armenia Khiung-fò-koet
Հայաստանի Հանրապետություն
Flag of Armenia.svg
Coat of arms of Armenia.svg
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Yit-ke koet-kâ, Yit-tsúng vùn-fa
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationArmenia.png
Armenia ke só-chhai.
sú-tû Yerevan
Chui-thai sàng-sṳ Yerevan
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 29,800 km² sṳ-kie thi 138 miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Armenia-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 3,215,800 ngìn , sṳ-kie thi 136 miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 101 ngìn/km2 , sṳ-kie thi 98 miàng
mìn-chhu̍k Armenia-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Pan Chúng-thúng-chṳ
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .am
koet-chi thien-fa khî-ho +374

Armenia he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá