Ôn-thi̍t-ví-phú (Yîn-ngî: Antwerp; Hò-làn-ngî: Antwerpen; Fap-ngî: Anvers) he Pí-li-sṳ̀ chui chhùng-yeu ke sông-ngia̍p chûng-sîm, kóng-khiéu sàng-sṳ lâu Fap-làn-tet-sṳ̂ ke Sú-fú. Kì yû 512,000 kî-mìn (2013-ngièn 1-ngie̍t), sṳ-khî mien-chit 204.51 phìn-fông kûng-lî, he Pí-li-sṳ̀ thi-ngi thai sàng-sṳ. Tû-sṳ khî mien-chit 1449 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,190,769-ngìn (2008-ngièn 1-ngie̍t).

Ôn-thi̍t-ví-phú.
Flag of Antwerp (City).svg
Ôn-thi̍t-ví-phú.
Ôn-thi̍t-ví-phú.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯