Ôn-thi̍t-ví-phú (Yîn-ngî: Antwerp; Hò-làn-ngî: Antwerpen; Fap-ngî: Anvers) he Pí-li-sṳ̀ chui chhùng-yeu ke sông-ngia̍p chûng-sîm, kóng-khiéu sàng-sṳ lâu Fap-làn-tet-sṳ̂ ke Sú-fú. Kì yû 512,000 kî-mìn (2013-ngièn 1-ngie̍t), sṳ-khî mien-chit 204.51 phìn-fông kûng-lî, he Pí-li-sṳ̀ thi-ngi thai sàng-sṳ. Tû-sṳ khî mien-chit 1449 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,190,769-ngìn (2008-ngièn 1-ngie̍t).

Ôn-thi̍t-ví-phú.
Flag of Antwerp (City).svg
Ôn-thi̍t-ví-phú.
Ôn-thi̍t-ví-phú.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá