Yîn-koet liâng Virgin Khiùn-tó

Virgin Khiùn-tó
Virgin Islands
Flag of the British Virgin Islands.svg
Coat of Arms of the British Virgin Islands.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
British Virgin Islands in United Kingdom.svg
Yîn-koet liâng Virgin Khiùn-tó ke só-chhai.
sú-fú Road Town

Yîn-koet liâng Virgin Khiùn-tó (Yîn-ngî: British Virgin Islands) he Yîn-koet chhai Pet Mî-chû ke yit chak hói-ngoi liâng-thi.