Wales
'
Flag of Wales (1959–present).svg
Coats of arms of None.svg
khì
Khì-ho
koet-kâ kiet-ngièn:Cymru am byth
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Wales in the UK and Europe.svg
Wales ke só-chhai.
sú-tû Cardiff
Chui-thai sàng-sṳ Cardiff
Mien-chit
  • koet-thú mien-chit 20,779 km² sṳ-kie thi ? miàng
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Wales-ngî
ngìn-khiéu
  • chúng ngìn-khiéu: 3,063,456 ngìn , sṳ-kie thi ? miàng
  • ngìn-khiéu me̍t-thu: 95 ngìn/km2 , sṳ-kie thi ? miàng
mìn-chhu̍k Wales-ngìn
liâng-thô-ngìn
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .uk
koet-chi thien-fa khî-ho +44

Vî-ngì-sṳ̂ (Yîn-ngî: Wales; Wales-ngî: Cymru) he Thai Britain lâu Pet Ireland Lièn-ha̍p Vòng-koet ke yit-ke vòng-koet, vi-yî Thai Britain-tó sî-nàm-phu, tûng-kie England, sî-lìm Saint George Hói-hia̍p, nàm-mien Bristol-vân, pet kho Ireland hói, Cardiff he khì sú-tû lâu thi-yit thai-sàng.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá