Wales-ngî (Cymraeg [kəmˈrɑːɨɡ]) he Yîn-koet Wales ke chhòn-thúng ngî-ngièn, su̍k-yî Celt Ngî-chhu̍k, chiap-khiun Breton-ngî lâu Cornish-ngî. Kîm-ha yìn-yèn yû 580,000 tô-ngìn sṳ́-yung Wales-ngî, cham Wales ngìn-khiéu ke 20%. Chhai Argentina ke Patagonia ya-yû Wales-ngî yì-mìn pó-liù chhṳ-kâ ke ngî-ngièn.

Wales-ngî fûn-phu.
Wales-ngî chhai Argentina ke Patagonia ke fûn-phu.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Sṳ-mû phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Wales-ngî Wikipedia