Vlaams-ngî

Vlaams

Koet-kâ: Pí-li-sṳ̀
Thi-khî: Flanders
Sṳ́-yung ngìn-su: 6,100,000
Fûn-lui: Yin-Êu Ngî-ne
Ngit-ngí-man Ngî-tshu̍k
Sî Ngit-ngí-man Ngî-tsṳ̂
Vlaams-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 -
ISO 639-3 vls


Vlaams-ngî he yit-tsúng ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún Tshṳ̀-ki phiên-siá

Tsu-sṳt phiên-siá

Tshâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Vlaams-ngî Wikipedia