Vanuatu Khiung-fò-koet
Ripablik blong Vanuatu
Republic of Vanuatu
République de Vanuatu
Flag of Vanuatu (official).svg
Coat of arms of Vanuatu.svg
khì
Khì-ho
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Vanuatu on the globe (Polynesia centered).svg
Vanuatu ke só-chhai.
sú-tû Port Vila

Vanuatu he Thai-yòng-chû ke yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá