Valle d'Aosta (Yi-thai-li-ngî: Valle d'Aosta, Fap-ngî : Vallée d'Aoste; Franco-Provençal-ngî: Vâl d'Aoûta, Valle yi vì sân kuk) he Yi-thai-li sî-pet-phu ke yit-ke tô sân ke Thai-khî, ya-he Yi-thai-li mien- chit chui-séu ke Thai-khî, mien-chit 3,263 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok-yû 119,548. Khì sî-lìm Fap-koet, pet-fông lâu Sui-sṳ chiap-yòng, nàm-fông phî-lìn Piemonte Thai-khî. Kâi Thai-khî vì Yi-thai-li Ńg-ke thi̍t-phe̍t Chhṳ-chhṳ-khî chṳ̂-yit. Thai-khî Sú-fú vì Aosta.

Valle d'Aosta.
Valle d'Aosta-Stemma.svg
Valle d'Aosta.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá