Thi 3 thoi Rayleigh Nàm-chiok John William Strutt

Thi 3 thoi Rayleigh Nàm-chiok John William Strutt (Yîn-ngî: John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh, 1842-ngièn 11-ngie̍t 12-ngit – 1919-ngièn 6-ngie̍t 30-ngit) he Yîn-koet ke yit-chak vu̍t-lî-ho̍k-kâ. Kì chhai 1904-ngièn tet-to Nobel Vu̍t-lî-ho̍k Chióng.

Thi 3 thoi Rayleigh Nàm-chiok John William Strutt
Chhut-se-ngit 1842-ngièn 11-ngie̍t 12-ngit Edit this on Wikidata
Chhut-se-thi 摩爾登鎮 Edit this on Wikidata
Ko-sṳ̂n-ngit 1919-ngièn 6-ngie̍t 30-ngit Edit this on Wikidata (76-se)
Ko-sṳ̂n-thi Terling Place Edit this on Wikidata
Koet-sit Thai Britain lâu Ireland Lièn-ha̍p Vòng-koet Edit this on Wikidata
voi kóng Yîn-ngî Edit this on Wikidata
chûng-kau 聖公宗 Edit this on Wikidata
Ho̍k-vi 文學士, 文學碩士 Edit this on Wikidata
Mû-káu 哈羅公學, 劍橋大學三一學院, 伊頓公學, Cambridge Thai-ho̍k Edit this on Wikidata
Chṳt-ngia̍p 物理學家, chṳn-chhṳ-ngìn, 大學教員, 數學家, Fa-ho̍k-kâ Edit this on Wikidata
ku-chú Cambridge Thai-ho̍k Edit this on Wikidata
chok-phín Argon, 瑞利散射, 貝納爾對流, 瑞利波 Edit this on Wikidata
Pû-ngiòng Evelyn Strutt, Baroness Rayleigh of Terling Place Edit this on Wikidata
Chṳ́-ńg 羅伯特·斯特拉特,第四代瑞利男爵, Arthur Strutt, Julian Balfour Strutt, William Maitland Strutt Edit this on Wikidata
Â-pâ John Strutt, 2nd Baron Rayleigh of Terling Place Edit this on Wikidata
Â-mê Clara Vicars Edit this on Wikidata