Tatar-ngî

Татарча/Tatarça

Koet-kâ: Ngò-lò-sṳ̂
Thi-khî: Tatarstan Khiung-fò-koet
Sṳ́-yung ngìn-su: 6,500,000
Phài-miàng: 95 [1]
Fûn-lui: Altai Ngî-ne
Turk Ngî-chhu̍k
Tatar-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 tt
ISO 639-3 tat

Tatar-ngî (Татарча/Tatarça), su̍k-yî Altai Ngî-ne, he Tatar thi-khî sṳ́-yung ke ngî-ngièn. Tatar-ngî pún-lòi yung Â-lâ-pak Sṳ-mû, Joseph Stalin sṳ̀-khì, Sû-lièn kin-nui kói sṳ́-yung Kyril Sṳ-mû, 2001-ngièn Tatarstan Khiung-fò-koet chṳn-fú kiet-thin kói-yung Lâ-tên Sṳ-mû.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Sṳ-mû phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Tatar-ngî Wikipedia