Tatar-ngî

Татарча/Tatarça

Koet-kâ: Ngò-lò-sṳ̂
Thi-khî: Tatarstan Khiung-fò-koet
Sṳ́-yung ngìn-su: 6,500,000
Phài-miàng: 95 [1]
Fûn-lui: Altai Ngî-ne
Turk Ngî-chhu̍k
Tatar-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 tt
ISO 639-3 tat

Tatar-ngî (Татарча/Tatarça), su̍k-yî Altai Ngî-ne, he Tatar thi-khî sṳ́-yung ke ngî-ngièn. Tatar-ngî pún-lòi yung Â-lâ-pak Sṳ-mû, Joseph Stalin sṳ̀-khì, Sû-lièn kin-nui kói sṳ́-yung Kyril Sṳ-mû, 2001-ngièn Tatarstan Khiung-fò-koet chṳn-fú kiet-thin kói-yung Lâ-tên Sṳ-mû.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Sṳ-mûPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Tatar-ngî Wikipedia