Tajik-ngî (Tajik-ngî: Tоҷикӣ, تاجیکی) su̍k-yî Yin-Êu Ngî-hìYin-thu Iran Ngî-chhu̍k Iran Ngî-kî. Kì he Pô-sṳ̂-ngî chhai Chûng-Â liù hâ ke yit-ke heu-yí. Chhṳ́ ngî-ngièn chhai Tajikistan kóng-fàm sṳ́-yung, pin chhai Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan sî-phu sṳ́-yung. Muk-chhièn kiùn yû Tajikistan pá kì thin vì kôn-fông ngî-ngièn, Uzbekistan ke BukharaSamarkand, tông-thi ya-yû put-séu ngìn sot Tajik-ngî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Tajik-ngî Wikipedia