Tûng Cape-sén

Tûng Khôi-phú-sén (Yîn-ngî: Eastern Cape; Nàm-fî Hò-làn-ngî:Oos-Kaap) he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 168,966 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 6,562,053-ngìn. Chui-thai sàng-sṳ Port Elizabeth.

Tûng Khôi-phú-sén.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

 
Tûng Khôi-phú-sén.


Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯