Khôi-khí chú sién-tân
Saudi Â-lâ-pak
'
Flag of Saudi Arabia.svg Emblem of Saudi Arabia.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Kin-oi ke koet-vòng van-soi
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Saudi Arabia in its region.svg
sú-tû Riyadh
Chui-thai sàng-sṳ Riyadh
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn â-lâ-pak-vùn
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Â-lâ-pak-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Kiûn-tsú Tsôn-tsṳ
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .sa
koet-chi thien-fa khî-ho +966

Saudi Â-lâ-pak (--阿拉伯) he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Nei

Thi-lîPhiên-siá

Liâng-thú kiu-funPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn kón-khîPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Kiûn-sṳPhiên-siá