Saterland Frisia-ngî

Seeltersk

Koet-kâ: Tet-koet
Thi-khî: Hâ Saxony
Sṳ́-yung ngìn-su: 3,500,000
Fûn-lui: Yin-Êu Ngî-ne
German Ngî-chhu̍k
Sî German Ngî-chṳ̂
Saterland Frisia-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 gem
ISO 639-3 stq


Saterland Frisia-ngî he yit-tsúng ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún Tshṳ̀-kiPhiên-siá

Tsu-sṳtPhiên-siá

Tshâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Saterland Frisia-ngî Wikipedia