Saterland Frisia-ngî

Seeltersk

Koet-kâ: Tet-koet
Thi-khî: Hâ Saxony
Sṳ́-yung ngìn-su: 3,500,000
Fûn-lui: Yin-Êu Ngî-ne
German Ngî-chhu̍k
Sî German Ngî-chṳ̂
Saterland Frisia-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 -
ISO 639-2 gem
ISO 639-3 stq


Saterland Frisia-ngî he yit-tsúng ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

檔案:File:PSCHADDE.jpg

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún Tshṳ̀-ki phiên-siá

Tsu-sṳt phiên-siá

Tshâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Saterland Frisia-ngî Wikipedia