Sî Frisia-ngî

Sî Frisia-ngî (Hò-làn-ngî: Fries [ˈfris]) chú-yeu sṳ́-yung chhai Hò-làn pet-phu Friesland. Kì lâu Tet-koet sṳ́-yung ke Saterland Frisia-ngî, Pet Frisia-ngî he chhîn tshit.

Sî Frisia-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sî Frisia-ngî Wikipedia