Sî Frisia-ngî (Hò-làn-ngî: Fries [ˈfris]) chú-yeu sṳ́-yung chhai Hò-làn pet-phu Friesland. Kì lâu Tet-koet sṳ́-yung ke Saterland Frisia-ngî, Pet Frisia-ngî he chhîn tshit.

Sî Frisia-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-ki phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sî Frisia-ngî Wikipedia