Sî-pet-sén

Sî-pet-sén (Yîn-ngî: North West Province; Nàm-fî Hò-làn-ngî:Noordwes Provinsie) he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 104,882 phìn-fông kûng-lî, 2001-ngièn ngìn-khiéu 3,509,953-ngìn. Sú-fú Mafikeng, chui-thai sàng-sṳ Rustenburg.

Sî-pet-sén.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

 
Sî-pet-sén.


Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯