Sî Bengal

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Sî-men-kâ-là-pâng)

Sî Bengal (Bengal-ngî: পশ্চিম বঙ্গ; Nepal-ngî: पश्चिम बङ्गाल; Yîn-ngî: West Bengal), Yin-thu yit-ke vi-yî tûng-phu ke pâng, chhai Bangladesh thi-khî sî-phu, tûng-phu phî lièn BangladeshAssam, sî-phu fò Orissa, Bihar yî-khi̍p Jharkhand siông-lièn, pet phóng BhutanSikkim, nàm-phîn Bengal vân. Mien-chit 88,752 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 8 chhiên van, chú-yeu he Bengal ngìn, pâng kôn-fông ngî-ngièn he Bengal-ngî. Sú-fú vi-yî Kolkata, vì Yin-thu thi-sâm-thai sàng-sṳ.[1]

Sî Bengal.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kín-tiám phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Hàng-chṳn phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá