Sân-thi Mari-ngî

Sân-thi Mari-ngî (Марыйӹлмӹ) he thûng-hàng yî Mari El Khiung-fò-koet, Ngò-lò-sṳ̂ Gornomariysky, Yurinsky lâu Kilemarsky thi-khî ke ngî-ngièn. Liá-he yit-chúng Ural Ngî-chhu̍k ke ngî-ngièn, lâu Chhó-ngièn Mari-ngî (Meadow Mari) yû-kôan, sûi-yèn lióng-chúng fông-ngièn put-nèn fu-siông lî-kié. Kì sṳ́-yung Sân-thi Mari sṳ-mû sû-siá pin lâu Ngò-lò-sṳ̂, Chhó-ngièn Mari-ngî khiung-thùng vì Mari El Khiung-fò-koet ke kôn-fông ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́編輯

Lui-phe̍t編輯

Thi-lî fûn-phu編輯

Fông-ngièn編輯

Ngî-yîm編輯

Vùn-fap編輯

Kî-pún chhṳ̀-ki編輯

Chu-sṳt編輯

Chhâm-siòng編輯

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sân-thi Mari-ngî Wikipedia