Mari El Khiung-fò-koet (Mari-ngî: Марий Эл Республик) he Ngò-lò-sṳ̂ Lièn-pâng Chú-thí chṳ̂-yit, su̍k-yî Volga Lièn-pâng Kón-khî. Mari El Khiung-fò-koet mien-chit 23,200 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 696,459 (2010-ngièn), sú-tû Yoshkar-Ola. Mari El Khiung-fò-koet Mari-ngìn cham ngìn-khiéu 43.9%, Ngò-lò-sṳ̂-ngìn cham 47.4%.

Mari El Khiung-fò-koet Koet-khì
Mari El Khiung-fò-koet Koet-fui
Mari El Khiung-fò-koet.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá