Belarus he Êu-chû yit-ke koet-kâ.

Belarus Khiung-fò-koet
Рэспубліка Беларусь
Республика Беларусь
Belarus khì
koet-khì
Belarus koet-fî
koet-fî
Koet-kô: Мы, беларусы
"Ngài-tén, Belarus ngìn"
Sú-tû
lâu chui-thai sàng-sṳ
Minsk
Kôn-fông ngî-ngièn Belarus-ngî, Ngò-lò-sṳ̂-ngî
Sṳ̀n-ngin ke séu-su ngî-ngièn Pô-làn-ngî, Ukraina-ngî, Yiddish-ngî
Chṳn-fú tân-yit-chṳ, ngi-fi-chṳ, khiung-fò-koet
• chúng-thúng
Alexander Lukashenko
• chúng-lî
Roman Golovchenko
Li̍p-fap kî-koân Koet-mìn Ngi-fi
Khiung-fò-koet-yen
Chung-ngi-yen
Mien-chit
• Chúng-khiung
207,595 km2 (80,153 sq mi) (thi 84 miàng)
• súi-vet (%)
1.4
Ngìn-khiéu
• 2021-ngièn kû-kie
9,349,645 (thi 96 miàng)
• 2019-ngièn phú-chhà
Neutral decrease9,413,446
• Me̍t-thu
45.8/km2 (118.6/sq mi) (thi 142 miàng)
GDP (PPP) 2020-ngièn kû-kie
• Chúng-khiung
Decrease$185.889 sṳ̍p-yi (thi 69 miàng)
• Phìn-kiûn
Decrease$19,758 (thi 66 miàng)
GDP (miàng-ngi) 2020-ngièn kû-kie
• Chúng-khiung
Decrease$57.708 sṳ̍p-yi (thi 75 miàng)
• Phìn-kiûn
Decrease$6,133 (thi 84 miàng)
Gini (2019-ngièn) Negative increase 25.3
tâi
HDI (2019-ngièn) Increase 0.823
tông kô · thi 53 miàng
Chhièn Belarus ruble (BYN)
Sṳ̀-khî UTC+3 (MSK)
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt dd.mm.yyyy
Khôi-chhâ fông-hiong yu
Thien-fa khî-ho +375
ISO 3166 thoi-ho BY
Táng-kip Mióng-vet .by
.бел